inneklimat

PERSONAL

personal1personal1
personal1

OVE PERSSON

VD - Projektledning

info@inneklimatteknik.se

026 651610
070 7294611
personal2personal2
personal2

THOMAS STERNER

Vice VD - Projektledning

Thomas@inneklimatteknik.se

026 652063
​070 7972351
personal1personal1
personal1

BENNY GRÖNBLAD

Projektledning - Kalkyl - Bostadsventilation

Benny@inneklimatteknik.se

026 652819
070 7972357
personal2personal2
personal2

CHRISTOFFER FORSLUND

Montage - Drift - Injustering

070 4400317
personal1personal1
personal1

HÅKAN LARSEN

Montage - Drift -Underhåll

070 7271254
personal2personal2
personal2

STEFAN CARLSEN

Montage - Drift -Underhåll

070 6167852
personal1personal1
personal1

SEAN HOWLEY

Montage - Drift -Underhåll

072 8538185
personal2personal2
personal2

MIKE STERNER

Montage - Drift -Underhåll

073 3349776
personal1personal1
personal1

ADAM SJÖSTRÖM

Montage - Drift -Underhåll

070 9700028
personal2personal2
personal2

Jörgen Berger

Montage - Drift - Underhåll

073 0588312