inneklimat

Miljö & Kvalité

Kvalitetspolicy

Inneklimat Teknik AB:s affärsidé är att erbjuda kvalificerad teknisk kunskap, utföra installationer på ett professionellt sätt, leverera felfria projekt på avtalad tid och i överensstämmelse med avtal och kontrakt. Företagets samtliga anställda är delaktiga i ansvaret för att rätt kvalitet uppfylls och i vidareutvecklingen av företagets kvalitetsarbete. Företaget tar ett seriöst ansvar för garanti-frågor. Målsättningen är att efter varje utfört uppdrag ska varje beställare vara förvissad om att arbetenas utförande helt står i överensstämmelse med upprättat avtal.

Miljöpolicy

Inneklimat Teknik AB:s miljöpolicy är grundläggande för företagets verksamhet. Vi ska följa utvecklingen och ständigt erbjuda miljömässigt riktiga installationer inom ramen för våra åtaganden, avtal och kontrakt. Vi förbinder oss att följa uppdrags-givares och beställares uppställda krav på miljöplaner, avvecklings- och förbudslistor samt i mesta möjliga mån välja miljömärkt material. Vid egna system- och materialval tillämpar vi substitutions- (utbytes-), försiktighets- respektive kretsloppsprincipen. Företagets samtliga anställda är delaktiga i ansvaret för att miljömålen uppfylles. Målsättningen är att efter varje utfört uppdrag ska varje beställare vara förvissad om att arbetenas utförande helt står i överensstämmelse med upprättat avtal.

Miljömål

Inneklimat Teknik AB:s miljömål är att tillgodose kraven på ett gott inomhusklimat och en god inomhusmiljö. Ventilationssytemen ska präglas av god funktion, hög kvalitet och vara energi- och resurseffektiva. Mätbara storheter som påverkar människans upplevelse av inomhusmiljön är Termisk komfort (koncentration av gaser och partiklar), Luftkvalitet (temperaturer, lufthastighet) och Ljud (nivå, frekvens, efterklangstid).