inneklimat

OM OSS

Historik

Inneklimat Teknik AB startades 1992 av Ove Persson efter att tidigare ha arbetat 16 år inom Fläktkoncernen. Företaget erbjöd från början tjänster som VVS-konsult med projektering av  luftbehandling som huvudinriktning samt utförde mindre entreprenader och sålde produkter för luftbehandling. 2015 med 13 år i Företaget går Thomas Sterner in som delägare.

Under åren som gått har företaget utvecklats till ett mer renodlat entreprenadföretag inom området luftbehandling där man utför stora som små entreprenader. Allt från ventilation av produktionslokaler för whiskyframställning till ventilation av stora arenahallar som tex Göransson Arena, till ventilation av kontor samt villor och lägenheter. Inneklimat Teknik AB är också certifierad återförsäljare för Swegons bostadsventilationsprodukter.